TZ SJEVERNA MOSLAVINA je u fazi izrade novih web stranica, za koje je ostvarila potporu HTZ-a. Web stranice moraju biti prije svega reprezentativnog karaktera, modernog dizajna, bogate informacijama i slikama, interaktivnog sadržaja te na 3 jezika- hrvatskom, engleskom i njemačkom.

Stoga pozivamo sve zainteresirane građane, da ukoliko posjeduju kvalitetne fotografije našega grada i okolnih mjesta, a žele ih ustupiti TZ na korištenje, da se jave na gore navedene brojeve telefona ili mail adresu, a mogu donijeti i osobno.

Fotografije bi trebale biti u elektronskom obliku, po mogućnosti što veće rezolucije.

Cilj ovog Javnog poziva je sakupiti najreprezentativnije fotografije, te njihovo objavljivanje i korištenje u svrhu turističke promidžbe Grada Garešnice, pripadajućih mjesta i općina Hercegovac i Velika Trnovitica.

Javni poziv otvoren je stalno.

Unaprijed hvala!