Javni poziv za prijavu projekata – Manifestacije 2015.

Poštovani!

U cilju što bolje turističke ponude našeg područja, molimo Vas da do 10. rujna 2014. godine, dostavite svoje planove i programe za 2015. godinu, s posebnom naznakom na manifestaciju ili ideju za koju mislite da bi bila dobar turistički proizvod.

Molim Vas da dobro razradite ideju, jasno naznačite ciljeve s detaljnim vremenikom i troškovima realizacije, te opisom.

Treba jasno istaknuti organizatora i suorganizatora, također i financijsku konstrukciju po kojoj će biti razvidno uključivanje jedinica lokalne samouprave, turističke zajednice, Županije, sponzora…

Obzirom da se planovi i programi TZ rade u listopadu, neophodno je da na vrijeme pošaljete svoje ideje, kako bi Turističko vijeće odabralo one proizvode ili manifestacije koje su turistične, tradicijske ili tradicionalne, a Skupština donijela Plan i program rada TZ Sjeverna Moslavina za 2015. godinu.

Ako imate materijala (slike, tekstove) za koji mislite da bi trebali biti na web stranicama TZ –a (www.tzsm.hr), također Vas molim da ih dostavite u Ured osobno, poštom ili mailom.