Nakon raspisanog javnog poziva za akciju “Moslavina-moj zavičaj” kojom biramo najljepšu okućnicu, balkon i park stigle su slijedeće prijave:

PRIJAVLJENE OKUĆNICE

1. MARIJA OBROVAC, Moslavačka 305, Hercegovac

2. MILENA MIŠČEVIĆ, V. Bršljanica 72,

3. KATICA RIHTER, Matije Gupca 135, Garešnica,

4. BEATRISA KENĐEL PAVLEČIĆ, Palešnik 23,

5. SENKA I DRAŽEN POKOPAC, Stjepana Radića 13, Hercegovac,

6. ŠELIR MELITA I ALEN, A. Starčevića 13, Hercegovac,

7. SVOBODA SLAVICA I DALIBOR, Hrvatskih branitelja 1, Hercegovac,

8. KOŽUHAR MARIJA, Moslavačka 53, Garešnica,

9. VITANOVIĆ SLAVA, Moslavačka 65, Garešnica

PRIJAVLJENI BALKONI:

1. JELENA KLIPA, V. Bršljanica

2. RIHTER KATICA, Matije Gupca 135, Garešnica

PRIJAVLJENI PARK:

1. SPORTSKI PARK „LUČICA“, Velika Bršljanica bb

2. PARK I RIBNJAK OBITELJI MIŠČEVIĆ, V. Bršljanica 72

Stručno povjerenstvo akcije „Moslavina-moj zavičaj“u sastavu:

1. Ivana Đuranić- mag. ing. agr.

2. Josip Bilandžija- dipl. ing. šumarstva

3. Tomislava Lalić- mag. ing. agr.

donijelo je slijedeću ODLUKU

OKUĆNICE:

1. mjesto- KOŽUHAR MARIJA I DARKO, Moslavačka 53, Garešnica

2. mjesto- POKOPAC SENKA I DRAŽEN, Stjepana Radića 13, Hercegovac

3. mjesto- OBROVAC MARIJA, , Moslavačka 305, Hercegovac

BALKON:

1. mjesto- RIHTER KATICA, Matije Gupca 135, Garešnica

PARK:

1. mjesto- PARK I RIBNJAK OBITELJI MIŠČEVIĆ, V. Bršljanica 72

Proglašenje pobjednika i svečana podjela nagrada bit će 05. 09 2014. u 19.30 sati na Gradskoj tržnici u sklopu Gariglazbijade.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji !