Hrvatska turistička zajednica će i u 2015. godini dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrati će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na prijedlog sukladno Povjerenstvu.

Programi u 2015. godini:
– Potpore događanjima,
– Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima,
– Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
– Potpore razvoju DMK.
Više o potporama Hrvatske turističke zajednice možete pročitati na stranicama HTZ-a.