Instalacije na ovogodišnjoj GastroFlori bile su:

1. KOMUNALAC D.O.O.- „ LIJEPA LI SI“

2. NOVA IVANČICA D.O.O.- „ KIŠOBRANI“

3. STOLARSKI OBRT ,ČEDOMIR MATOVINA- “KOLA U CVIJEĆU”

4. CVJEĆARNICA ČIČAK- „ MOJ POGLED U PROŠLOST“

5. HRVATSKE ŠUME, ŠUMARIJA GAREŠNICA – „ŠUMA NA DLANU“

6. OPG JURIĆ- „ KLIPAN, DAMA I FACA“