Bjelovarsko-bilogorska županija je putem natječaja Ministarstva turizma, a kroz projekt „Program razvoja cikloturizma na kontinentu 2017.“, ostvarila novčana sredstva u iznosu od 350 tisuća kuna. U sklopu tog projekta izrađen je i Operativni plan razvoja cikloturizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije do 2020. godine. U prvoj fazi, dakle tijekom 2017. predviđene su i neke od aktivnosti poput utvrđivanja postojećih i planiranja budućih biciklističkih ruta, njihovo označavanje informativnim tablama te postavljanje solarnih stupova – mjesta za popravljanje bicikala.
Stoga je ovih dana u ulici V.Nazora u Garešnici ,na ulazu u park, postavljena informativna tabla sa kartom županijske biciklističke rute te solarni stup s alatom za popravak bicikala, koji će slobodno moći koristiti svi biciklisti i cikloturisti.