U sklopu projekta “Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša na području Grada Garešnice” 22.12.2018. u 16:00 sati u prostoru Udruge umirovljenika na adresi Trg hrvatskih branitelja 10, održati će se prva javna tribina na temu RECIKLIRAJMO ZA BOŽIĆ.

Pozivaju se svi građani da sudjeluju na javnoj tribini i pridonesu smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.