Hrvatski zavod za javno zdravstvo u petak, 19. lipnja 2020., objavio je detaljne i precizne upute koje se odnose na postupak kod pojave bolesti COVID-19 u turističkom smještajnom objektu kao i aktualne epidemiološke preporuke, upute i norme ponašanja u okolnostima pandemije korona virusa.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Postupak_kod_pojave_bolesti_kod_gosta_19_06.pdf