Odlukom Turističkog vijeća Turističke zajednice Sjeverna Moslavina, usvojenoj na sjednici održanoj 18.ožujka 2021. godine, a na temelju Programa rada s financijskim planom TZ SM za 2021. godinu,
TZ SM objavljuje 24.ožujka

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora razvoju i unapređenju turističke ponude destinacije i uvjeta boravka turista za 2021. godinu

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Sjeverna Moslavina (dalje u tekstu: TZSM) za programe/projekte koji doprinose razvoju i unapređenju turističke ponude destinacije i uvjeta boravka turista, a odvijaju se na području TZSM, odnosno područje grada Garešnice i područja općina Hercegovac i Velika Trnovitica.

Javni poziv – preuzeti
Obrazac: 1-2021
Izjava: Nepostojanje dvostrukog financiranja-TZSM