Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Sjeverna Moslavina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu. Za službenika za informiranje, a temeljem Odluke o imenovanju službenika za informiranje imenovana je službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

Službenik za informiranje: Daniela Belak

Telefon: 043/533-002

Mob.: 099 380 5170

E-mail: info@tzsm.hr

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Sjeverna Moslavina. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

– na adresu: Turistička zajednica Sjeverna Moslavina, Trg hrvatskih branitelja 10,

43280 Garešnica,

– donijeti osobno u Turistički ured radnim danom od 7:30 do 15:00 sati.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13