Obavještavamo vas kako je Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala Javni poziv u kojem je jedna od mjera i „Sufinanciranje uvođenja bike&bed standarda”.

Raspisuje se javni poziv za prijavu projekata na korištenje mjera za razvoj gospodarstvai obrtništva za:
  • sufinanciranje dokumentacije kod prijave gospodarstvenika na fondove EU i nacionalne izvore
  • sufinanciranje dokumentacije kod prijave obrtnika na fondove EU i nacionalne izvore
  • poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete kod gospodarskih subjekata
  • sufinanciranje nastupa na sajmovima
  • potporu novootvorenim obrtima koji se bave izradom tradicijskih proizvoda ili usluga
  • sufinanciranje uvođenja bike&bed standarda
u vidu sufinanciranja projekata, odnosno dodjele bespovratnih financijskih sredstava.