Turistička zajednica Sjeverna Moslavina i ove je godine, u cilju unapređivanja turističkog prostora, zaštite okoliša te kvalitete turističkog proizvoda, provela edukativno – ekološku akciju “Moslavina- moj zavičaj”  kojom bira najljepšu okućnicu, balkon, park i suvenir na područja Grada Garešnice te općina Hercegovac i Velika Trnovitica.
Povjerenstvo akcije „Moslavina, moj zavičaj 2021.“ u sastavu  Željko Rebrović – komunalni redar, Blanka Brezinščak – novinarka Krugovala 93,1MHz  i  Daniela Belak – direktorica TZSM,
 na osnovu zaprimljenih prijava obišlo je sve kandidirane, ocijenilo prema važećim kriterijima HTZ-a te donijelo je slijedeću odluku:
– u kategoriji najljepše uređena okućnica
1. Tatjana Kovačević, Garešnica
2. Drago Udžbinac, Garešnica
3. Nataša Herek, Garešnica
– u kategoriji najljepše uređen balkon
1. Jelena Klipa, Velika Bršljanica
2. Radojka Sužnjević, Garešnica
3. Katarina Bek, Veliki Pašijan
– najljepše uređen park
1. Obitelj Balen, Garešnički Brestovac
– najljepši suvenir
1. Garešk’i kulturni centar, Garešnica
Nagrađeni će biti obaviješteni o prijemu na kojem će im biti uručene nagrade i priznanja.